Prof. dr Radule Tošović

Rudarski fakultet Prijedor


Ležišta mineralnih sirovina

 

                         Struktura ocene:                     

 

                                        Predispitne obaveze  max 50 poena

                                                           Predavanja + Vežbe    max  10 poena

                                                           Kolokvijum 1                 max  10 poena

                                                           Kolokvijum 2                 max  10 poena

                                                           Seminarski rad            max  20 poena

 

                                        Završni ispit                      50 poena

 

                                  Student mora ostvariti više od 25 predispitnih poena radi sticanja Zakonskog 

                                               uslova za izlazak na ispit, odnosno ispunjenja više od 50% predispitnih obaveza.

                                               U suprotnom student mora odraditi određene obaveze do ispunjenja ovog uslova.

 

                                  Završni ispit je usmeni sa izvlačenjem tri pitanja           

 

Download       Ispitna pitanja

 

Aprilski blok predavanja:

 

               ponedeljak 23. april          8-12 h i 13-16 h

 

               utorak         24. april          8-12 h i 13-17 h
 

Predispitne obaveze:                     

Rezulati kolokvijuma od 03. jula 2018. godine

                        Filip Latinović                  T1 5p.

                      

Rezulati kolokvijuma od 26. februara 2018. godine

                        Aleksandar Škrbić           T1 3p., T2. 3p.

                        Predrag Vučkovac           T2. 2p.

 

Rezulati kolokvijuma od 23. januara 2018. godine

                        Basta Dragana         T1 5p., T2. 3p. 

 

Rezulati kolokvijuma od 13. juna 2017. godine

                        Hrvač Vladimir         T2. 5p. 

 

Rezulati kolokvijuma od 16. maja 2017. godine

                        Basrak Milan            T1 6 p.,

                        Hrvač Vladimir         T2. 2p. 

                        Škrbić Aleksandar   T1 2 p., T2. 4p.

 

Rezulati kolokvijuma od 18. aprila 2017. godine

                        Basrak Milan            T1 4 p., T2. 4p.

                        Hrvač Vladimir         T1 6 p., T2. 3p. 

                        Škrbić Aleksandar   T1 3 p., T2. 2p.

 

Ležišta mineralnih sirovina školska 2015/16. godina

 

                                 Student                                        Uk = PV + Kol1 + Kol2 + Sem  (poena)

 

                         Latinović Filip                28 = 9 + 4 + 2 + 13

                         Radojčić Aleksandar     39 = 10 + 8 + 5 + 16

                         Šobot Srđan                   30 = 10 + 5 + 0 +15

                         Tolimir Ljiljana                36 = 10 + 5 + 4 + 17

                         Usorac Stefan                40 = 10 + 9 + 4 + 17

                         Mikanović Vladimir        32 = 9 + 5 + 0 + 18

                         Žigić  Zdravko                 30 = 8 + 5 + 4 + 13

                         Grahovac Milica             24 = 10 + 2 + 5 + 7

                         Basrak Milan                   28 = 9 + 2 + 4 + 13

                         Kremić Miroslav             22 = 9 + 0 + 2 + 11        

                         Marinović Duško            38 = 10 + 5 + 6 + 17

                         Kondić Goran                  38 = 9 + 5 + 4 + 13

                         Gončin Tijana                  18 = 6 + 0 + 0 + 12

                         Borenović Željko            34 = 9 + 6 + 2 + 17 

                         Pejić Mihajlo                    38 = 10 + 9 + 3 + 16

                         Vukliš Jelena                   24 = 6 + 5 + 1 + 12

 


 Napomena: Kolokvijum se može ponoviti samo jednom

Free website powered by Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!