Prof. dr Radule Tošović

Rudarski fakultet Prijedor


Termini ispita

        

     Septembarski rok I:

                           BSc:    Ležišta mineralnih sirovina

                          Termin:    utorak 04. septembar:       15.00 h ispit

 

                          BSc:    Istraživanje ležišta mineralnih sirovina

                          Termin:    utorak 04. septembar:        15.00 h ispit

 

                          MSc:   Mineralne sirovine i održivi razvoj

                          MSc:   Metode prospekcije ležišta mineralnih sirovina

                          MSc:   Rudnička geologija

                          MSc:   Rudna ležišta i metalogenija sa pregledom geologije i metalogenije BiH

                          Termin:    utorak 04. septembar:        16.00 h ispit

 

Septembarski rok II:

                           BSc:    Ležišta mineralnih sirovina

                          Termin:    ponedeljak 01. oktobar:       16.00 h ispit

 

                          BSc:    Istraživanje ležišta mineralnih sirovina

                          Termin:   ponedeljak 01. oktobar:       16.00 ispit

 

                          MSc:   Mineralne sirovine i održivi razvoj

                          MSc:   Metode prospekcije ležišta mineralnih sirovina

                          MSc:   Rudnička geologija

                          MSc:   Rudna ležišta i metalogenija sa pregledom geologije i metalogenije BiH

                          Termin:    ponedeljak 01. oktobar:       17.00h ispit

 

Oktobarski rok:

                           BSc:    Ležišta mineralnih sirovina

                          Termin:    utorak 02. oktobar:       16.00 h ispit

 

                          BSc:    Istraživanje ležišta mineralnih sirovina

                          Termin:   utorak 02. oktobar:       16.00 ispit

 

                          MSc:   Mineralne sirovine i održivi razvoj

                          MSc:   Metode prospekcije ležišta mineralnih sirovina

                          MSc:   Rudnička geologija

                          MSc:   Rudna ležišta i metalogenija sa pregledom geologije i metalogenije BiH

                          Termin:   utorak 02. oktobar:       17.00h ispit

 

          Za polaganje je obavezna prijava profesoru na email toshovic@yahoo.com

 

                 Subject emaila prijave: Prijava za polaganje u .................. roku iz LMS (ILMS)

 

                 Tekst emaila prijave: Prijavljujem se za polaganje ispita u ........ roku (LMS ili ILMS) u terminu ________ .

 

                  Student Rudarskog fakulteta u Prijedoru

 

                  Ime i Prezime, broj indeksa

                 

                  Prijava se vrši kao i za kolokvijum, a prijavljeni student će dobiti povratni email o prihvatanju prijave.

                 

                  Prijavu slati sa svog emaila, a ne kolektivnog studentskog, zbog većih problema, koji su se pojavljivali u komunikaciji u drugom slučaju.

 
                 U slučaju potrebe na početku zakazanog termina se održava kolokvijum, a potom sledi usmeni deo ispita.

                

                 Studenti koji treba da rade kolokvijum u obavezi su da se najkasnije 7 dana pre održavanja ispita, prijave profesoru na email toshovic@yahoo.com radi planiranja predispitne obaveze i potrebnog broja kopija.  Obaveza prijave se ne odnosi na redovni termin kolokvijuma u aktuelnom semestru predavanja.

                

                 Subject emaila prijave: Prijava za izradu testa iz LMS (ILMS)

 

                 Tekst emaila prijave: Prijavljujem se za (ponovnu) izradu testa __ (broj) iz predmeta _____ (LMS ili ILMS) u terminu ________ . Nakon toga planiram/ ne planiram izlazak na ispit.

 

                  Student Rudarskog fakulteta u Prijedoru

 

                  Ime i Prezime, broj indeksa

                 

                  Prijavljeni student će dobiti povratni email o prihvatanju prijave.

                 

                  Napomena: Test se može ponoviti samo jednom. U slučaju da se test radi prvi put reč ponovnu treba brisati. U slučaju 2 testa od kojih se jedan ponavlja a drugi radi prvi put, sukcesivno tako treba i navesti.

                 

                  Prijavu slati sa svog emaila, a ne kolektivnog studentskog, zbog većih problema, koji su se pojavljivali u komunikaciji u drugom slučaju.

Create your free website at Beep.com
 
The responsible person for the content of this web site is solely
the webmaster of this website, approachable via this form!